O nas

HISTORIA

Pierwsza biblioteka została założona w 1920 r. w centrum miasta, przy kościele. W 1944 r. podczas nalotu niemieckiego kościół, a razem z nim i biblioteka, spłonęły. W 1946 r. biblioteka znów rozpoczęła swoją pracę w  murach siedmioletniej szkoły w Solecznikach, gdzie pozostawała do 1949 r.  Kierowała nią Tatjana Solonenko. W 1951 r. biblioteka otrzymała nazwę Biblioteki Rejonu Solecznickiego. W 1960 roku przy bibliotece działały 21 bibliotek ruchomych. W 1961 r. biblioteką kierowała Marija Rasimavičienė. W 1962 roku biblioteka została przekształcona w bibliotekę miejską w Solecznikach.W skali republikańskiej zajęła drugie miejsce i została nagrodzona dyplomem drugiego stopnia za wysokie wskaźniki pracy. W 1963 r. zaprzestała swoją działalność Dziecięca Biblioteka Rejonowa, zaś przy Bibliotece Miejskiej utworzono Dział Literatury Dziecięcej, którym kierowała Nadežda Kovarskaja. W 1976 roku Biblioteka Rejonowa m. Soleczniki została przeniesona do budynku Domu Kultury w Solecznikach. W tym samym roku przekształcona w Centralną Bibliotekę Rejonu Solecznickiego, a w 1997 r. na mocy decyzji Rady Samorządu rej. solecznickiego w Bibliotekę Publiczną Samorządu Rejonu Solecznickiego. Od 1999 r. kierownikiem biblioteki była Irena Šablinskaitė a od 2017 r. kierownikiem biblioteki jest Olga Mażejko.