Krajoznawstwo

Podstawową działalnością krajoznawczą Biblioteki Publiczne samorządu rej. solecznickiego (Šalčininkų r.) jest gromadzenie informacji, rejestrowanie, przechowywanie i udostępnianie jej społeczeństwu.  Zadaniem biblioteki jest popularyzacja literatury o kraju – miejscowości, wsi, dziedzictwie, przemyśle, rolnictwie, życiu znanych rodaków. W bibliotece jest koordynowana działalność krajoznawcza filii, tworzona lokalna komputerowa baza artykułów, udzielane odpowiedzi na zapytania użytkowników, doradztwo i pomoc w znalezieniu informacji w różnych publikacjach i bazach danych.

 Zbiory dokumentów krajoznawczych tworzą:

 • Zbiory publikacji krajoznawczych;
 • Foldery tematyczne w zakresie krajoznawstwa;
 • Rejonowe archiwum gazet;
 • Katalog krajoznawstwa;
 • Komputerowa baza danych zapisów krajoznawczych w sieci LIBIS (Litewski Zintegrowany System Informacyjny Bibliotek).

Archiwum gazet rejonowych:

 • Lenino priesakai - 1964; 1965; 1966; 1967, 1978-1991 (sierpień);
 • Laba diena - 1991 wrzesień;
 • Mūsų kraštas - 2007 r.;
 • Šalčia - 1991 (Nr. 3 – Nr. 73)-1997 r.; 1998 r. (Nr. 1-Nr.25); 1999 Nr. 1-Nr. 7;
 • Šalčios žinios - 1999-2008 r.;
 • Przykazania Lenina - 1971 r.; 1976-1979 r.; 1981-1990 r.;
 • Solcza. - 1998 Nr. 1- Nr. 24;
 • Szalcza - 1991-1995 r.;
 • Вести Шальчи - 1998 (Nr.26); 2000-2008 r.
 • Заветы Ленина - 1976-1991;
 • Шальчя - 1991-1995;  1997;
 • Шальчя - 2015 r. -

Od 2008 r. uczestniczymy na prawach partnerskich w organizowanym projekcie ciągłym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. A. Mickiewicza w Wilnie – tworzymy krajoznawczy portal powiatu wileńskiego „Vilnijos vartai” – www.vilnijosvartai.lt. Przygotowujemy informacje o miejscowościach samorządu rejonu solecznickiego (Šalčininkų r.), biogramy słynnych osobistości, o których pamięć została uwieczniona w życiu rejonu. Projekt ma na celu rozpowszechnianie drogą internetową informacji krajoznawczej bibliotek powiatu wileńskiego.