Administracja

Administracja

Dyrektor Olga Mażejko
Tel.: (8 380) 51 725
E-mail: salcininkuvb@gmail.com 

Zastępca dyrektora do spraw gospodarczych Tatjana Głuszakowa
Tel.: (8 380) 51 868
E-mail: salcininkuvb@gmail.com

Starszy specjalista księgowa Veslava Mackevičienė
Tel.: (8 380) 51 868
E-mail: salcininkuvb@gmail.com