Veiklos sritys

BIBLIOTEKOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

Bibliotekos veiklos sritys – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, panauda ir viešinimas, bibliografavimas; kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimas; galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, užtikrinimas; fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenės švietimui, sociokultūrinei edukacijai.

Bibliotekos veikla pagal teisės aktais patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
• bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (91)
• kūrybinė, meninė ir programų organizavimo veikla (90);
• kultūrinis švietimas (85.52);
• kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59)
• informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla (62.09)
• kita informacinių paslaugų veikla (63.9);
• kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
• viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21);
• švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
• fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla (82.19);
• įrišimas ir susijusios paslaugos (18.14);
• bendrosios viešosios paslaugos (75.1).

Biblioteka visiems
iBiblioteka
epaveldas
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb
Vilnijos vartai
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras