Kraštotyra

Šalčininkų savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros veiklos pagrindas – informacijos apie Šalčininkų kraštą rinkimas, registravimas, saugojimas ir pateikimas visuomenei. Bibliotekos uždavinys - atskleisti, populiarinti literatūrą apie kraštą – vietovę, kaimą, paveldą, pramonę, ūkį, įžymių kraštiečių gyvenimą. Bibliotekoje koordinuojama filialų kraštotyros veikla, rengiama lokali bibliotekos kompiuterinė straipsnių bazė, atsakoma į vartotojų užklausas, teikiamos konsultacijos ir pagalba ieškant informacijos įvairiuose leidiniuose, duomenų bazėse.

Šalčininkų SVB kraštotyros fondą sudaro virš 1570 leidinių, apie 300 kraštotyros teminių darbų apie rajono istoriją, kultūros paminklus, žymus žmones. Straipsnių bibliografiniai įrašai sisteminami viešosios bibliotekos kraštotyros kartotekoje, joje apie 20 000 kortelių. Nuo 2004 metų įrašai kaupiami bibliotekos elektroniniame kataloge. 

Kraštotyros dokumentų fondą sudaro:

 • Kraštotyros spaudinių fondas;
 • Teminiai kraštotyros aplankai;
 • Rajono laikraščių archyvas;
 • Kraštotyros katalogas;
 • LIBIS elektroninė kraštotyros įrašų duomenų bazė.

Rajono laikraščių archyvas:

 • Lenino priesakai - 1964; 1965; 1966; 1967, 1978-1991 (rugpjūčio mėn.);
 • Laba diena - 1991 rugsėjis;
 • Mūsų kraštas - 2007-2009 m.;
 • Šalčia - 1991 (Nr. 3 – Nr. 73)-1997 m.; 1998 m. (Nr. 1-Nr.25); 1999 Nr. 1-Nr. 7;
 • Šalčios žinios - 1999-2008 m.; 2009-
 • Przykazania Lenina - 1971 m.; 1976-1979 m.; 1981-1990 m.;
 • Solcza - 1998 Nr. 1- Nr. 24;
 • Szalcza - 1991-1995 m.;
 • Вести Шальчи - 1998 (Nr.26); 2000-2008 m. ; 2009-
 • Заветы Ленина - 1976-1991;
 • Наш край - 2006-2014 m.
 • Шальчя - 1991-1995;  1997;
 • Шальчя - 2015 m. -

Nuo 2008 m. partnerių teisėmis dalyvaujama Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos rengiamame tęstiniame projekte – Vilniaus apskrities kraštotyros portalo „Vilnijos vartai” – www.vilnijosvartai.lt  – kūrime. Rengiama informacija apie Šalčininkų rajono savivaldybės vietoves bei pateikiamos biogramos  žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas rajone. Projektas skirtas Vilniaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete.

Biblioteka visiems
iBiblioteka
epaveldas
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb
Vilnijos vartai
Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras