Kursuok

Kursuok

Kursuok platforma bibliotekoms – galimybė aktyviau įsitraukti į suaugusiųjų švietimą

„Mūsų patirtis rodo, kad jungimasis prie Kursuok platformos gali būti vertinga galimybė aktyviau įsitraukti į suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi. Tinkamai pasinaudojusios šia platforma, bibliotekos gali dar labiau prisidėti prie visuomenės švietimo ir asmeninio tobulėjimo“, - sako Evelina Kvietkienė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyr. metodininkė.

„Bendradarbiavimas su Kursuok.lt mums atveria galimybę pasiekti platesnį mokymosi siekiančių suaugusių asmenų ratą ir suteikti jiems aukštos kokybės, prieinamą ir finansiškai palaikomą švietimą. Tai taip pat padeda mums įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo nuostatas, skatinančias mokymosi visą gyvenimą tradiciją. Tai yra mūsų bibliotekos misijos ir strateginių tikslų dalis“, - pabrėžia E. Kvietkienė. Anot jos, atsižvelgdama į švietimo platformos misiją ir tikslus, biblioteka nusprendė bendradarbiauti ir pasiūlė mokymo programas, kurios atitinka šiuolaikinės visuomenės ir darbo rinkos poreikius. „Medijų ir informacinio raštingumo bei lietuvių kalbos pradmenų kitakalbiams programos buvo sukurtos atsižvelgiant į didėjančią informacinės kompetencijos svarbą ir įvairiakalbių bendruomenių integracijos poreikį mūsų visuomenėje. Šių programų įgyvendinimas atspindi ne tik šiuolaikinės visuomenės poreikių dinamiką, bet ir mūsų bibliotekos siekį prieiti prie esminių visuomenės ugdymosi ir integracijos aspektų, - programų pasirinkimą argumentuoja E. Kvietkienė. - Informacijos amžiuje medijų ir informacinio raštingumo svarba smarkiai išaugo, kasdien susiduriama su dideliais informacijos, kuri kartais būna klaidinanti ar neteisinga, srautais. Mokymasis kritiškai vertinti šią informaciją ir suprasti medijų poveikį yra labai svarbus stiprinant pilietinę visuomenę, ugdant atsakingus ir informuotus asmenis. Šiuo metu dėl nestabilios geopolitinės situacijos Lietuvoje auga kitakalbių bendruomenė, kuriai būtina suteikti galimybes integruotis į visuomenę. Kalbos mokėjimas čia vaidina lemiamą vaidmenį, nes lietuvių kalbos mokėjimas yra pirmas žingsnis, norint visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Būtent dėl šių priežasčių mūsų biblioteka, pasitelkdama Kursuok platformą, teikia „Medijų ir informacinio raštingumo“ bei „Lietuvių kalbos pradmenis kitakalbiams“ mokymo programas. Šios programos ne tik suteikia būtinų žinių ir įgūdžių, bet ir padeda plėsti dalyvių įsitraukimą į visuomenės gyvenimą, skatina asmeninį tobulėjimą ir visapusišką integraciją į visuomenę. Mes, kaip biblioteka, siekiame ne tik teikti prieigą prie žinių ir informacijos, bet ir aktyviai prisidėti prie visuomenės švietimo ir tobulėjimo skatinimo“. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyr. metodininkės teigimu, paskelbus registraciją į pirmąsias bibliotekos organizuojamas mokymo programas, sulaukta didelio dalyvių susidomėjimo. „Tai parodė, kad pasirinktos temos yra aktualios ir svarbios mūsų bendruomenės nariams, - sako E. Kvietkienė. - Dabar susidomėjimas šiek tiek sumažėjo. Manome, kad tai gali būti susiję su įvairiais veiksniais, vienas iš jų – didėjantis mokymo teikėjų skaičius, kuris skatina konkurenciją švietimo paslaugų rinkoje, ir tai, kad mūsų mokymo programos organizuojamos auditoriniu būdu“.

Į švietimo platformą kviečia jungtis ir kitas organizacijas 

Šiuo metu Kursuok.lt skelbiama daugiau nei 60 mokymosi programų, o į įvairius kursus jau užsiregistravo apie 4500 žmonių. Tik šioje platformoje paskelbtus mokymus išsirinkusieji gali pasinaudoti 500 eurų valstybės finansavimu. Kaip pabrėžia švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė, atsižvelgus į sparčius technologinius pokyčius darbo rinkoje ir visuomenėje, viena prioritetinių sričių, kuriai valstybė skiria net 50 proc. programoms plėtoti numatyto valstybės finansavimo, laikomi skaitmeniniai įgūdžiai, todėl mokymų teikėjai labai kviečiami registruoti būtent šios srities programas. 

Prioritetinės finansuojamų mokymosi programų sritys.

SVARBU! Kursuok.lt platformoje – Individualių mokymosi paskyrų sistemoje (IMP) - skelbiamos mokymosi programos turi atitikti šiuos kriterijus:

- Turi būti pateiktos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) registruoto teikėjo.

  1. Bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai, norintys registruotis ŠMIR, turėtų kreiptis į atitinkamos savivaldybės Švietimo skyrių  (žr. kontaktų sąrašą). 

ŠMIR tvarkytojams savivaldybėse pateikiami: galiojantys ir Juridinių asmenų registre (JAR) įregistruoti institucijos įstatai ar nuostatai su nurodyta švietimietiška veikla, pasižadėjimas ir institucijos duomenų registravimo kortelė, kurios pateiktos "ŠMIR tvarkos aprašo" prieduose.

  1. Aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, mokslinių tyrimų institutai dėl registracijos ŠMIR turi kreiptis el. paštu grazina.zemlo@nsa.smm.lt.

Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS) adresu  www.aikos.smm.lt

-  Mokymo programos turi būti pateiktos Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), užpildant programos formas.

Norint tapti NŠPR naudotoju, įstaiga turi būti įregistruota ŠMIR. Taip pat būtina užpildyti prašymo ir pasižadėjimo formas, kurias galima atsisiųsti iš  NŠPR puslapio

! Jei prašymą ir pasižadėjimą pildo įstaigos atstovas, pasirašyti turi ir įstaigos (skyriaus) vadovas. Užpildytus dokumentus siųskite el. paštu gintare.ramaneckiene@nsa.smm.lt.

-  Pateikę programas, sulaukite teigiamo ekspertų įvertinimo.

Mokymosi programos vertinimą atlieka Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC). Mokymosi programos vertinamos 6 kartus per metus.

→ Išsamią instrukciją, kas gali teikti mokymosi programas, rasite: Mokymo paslaugų teikėjams | Kursuok

→ Kviečiame pasinaudoti programų turinio rengimo vedliu (instrukciją PDF formatu rasite čia). 

Jei kyla klausimų, paskambinkite konsultacijų telefonu: +370 700 22 722

KURSUOK.lt platforma sukurta įgyvendinant projektą „Mokykis visą gyvenimą!“, kurio tikslas - skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą, kuriant vieningą mokymosi visą gyvenimą informacinę sistemą ir sukuriant mokymosi galimybes. Projektą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) kartu su partneriais: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, Lietuvos aukštojo mokslo asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, Nacionaline švietimo agentūra.

Projekto „Mokykis visą gyvenimą“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą “Naujos kartos Lietuva” įgyvendinimui planuojama skirti daugiau nei 18,4 mln. EUR iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“.

Biblioteka visiems
iBiblioteka
epaveldas
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb
Vilnijos vartai
Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras