Vilnius nuo jo pradžios iki 1750

Kraszewski, Józef Ignacy

Vilnius nuo jo pradžios iki 1750

Vilnius nuo jo pradžios iki 1750 / Juzefas Ignacas Kraševskis. – Vilnius : Mintis, 2014-2021. – 4 t. : iliustr., faks., geneal. schem., portr. ; 25 cm

Orig. antr.: Wilno od początków jego do roku 1750

ISBN 978-5-417-01084-2 (įr. 4 / iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila, iš lotynų kalbos vertė Violeta Radvilienė. – 2021 (Vilnius : Spauda). – 301, [3] p. : faks.. – Bibliogr. išnašose . – Tiražas 800 egz.. – ISBN 978-5-417-01123-8

1840–1842 metais lenkų kalba išleista keturtomė Vilniaus miesto istorija nuo pat jo pradžios iki 1750 metų – įspūdingas itin produkty­vaus XIX a. lenkų rašytojo, istoriko, publicisto, dailininko, leidėjo Juzefo Ignaco Kraševskio (1812–1887) palikimas.
Šis ketvirtas, jau paskutinis tomas skirtas Lietuvos sostinės dvasi­nio gyvenimo istorijai: jame pirmiausia pateikiama Vilniaus švietimo įstaigų kronika, pradedant pirmąja mokyklėle prie Katedros bažnyčios, gimnazijos ir Akademijos (dab. Vilniaus universiteto) steigimo ir vei­klos istorija. Aprašomos Vilniuje nuo spaudos atsiradimo veikusios spaustuvės, jų leidybinė veikla, taip pat Vilniaus bibliotekų, archyvų istorija.

Biblioteka visiems
epaveldas
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb
Vilnijos vartai
Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras