Verpimas Lietuvoje = Spinning in Lithuania

Auksuolė Čepaitienė

Verpimas Lietuvoje = Spinning in Lithuania

Verpimas Lietuvoje = Spinning in Lithuania : liaudies kultūros likimas / Auksuolė Čepaitienė. – Vilnius : Diemedis, 2001. – 311, [1] p.. – (Lietuvos etnologija ; 8). – ISBN 9986-23-090-X. – UDK 746.1(474.5)

Viena iš semiotinių gijų, siejančių lietuvių tradicinę liaudiškąją ir dabartinę kultūrą yra kaimiškasis naminis verpimas. XX a. Lietuvoje naminės tekstilės gamybai, taigi ir verpimui, valstiečio savarankiško ūkio struktūroje buvo skirta ypač reikšminga vieta. Knygoje verpimas nagrinėjamas kaip kultūrinė visuma, siekiant atskleisti jo daugiabriaunę sociokultūrinių reikšmių sklaidą ir dinamiką kintančioje XX a. Lietuvos visuomenėje. Verpimo kultūros pavyzdžiu norima plačiau pažvelgti į tradicinės liaudies kultūros kaitą tautinės valstybės ir tautinės visuomenės formavimosi metu, rinkos ir centralizuotai valdomos sovietinės ekonomikos sandūroje keičiantis valstiečių ūkininkavimo pobūdžiui. Šio darbo objektas yra žmogus ir jo mąstymas bei elgesio raiška laiku apibrėžtoje socialinėje, techninėje aplinkoje, etninėje plotmėje. Verpimo kultūra, kaip ir bet kuri kita, yra vienas iš žmogaus elgesio raiškos pavidalų. Darbo uždaviniai: 1) visą autorės surinktą medžiagą, išskiriant verpimo kultūros ekonominius, socialinius, technologinius, simbolinius aspektus; 2) nagrinėti verpimo ekonominę, esant skirtingiems valstiečio ūkio organizavimo modeliams ir valstietiškosios ekonomikos kryptims; 3) atlikti verpimo technikos ir darbo metodologinius tyrimus, išryškinant arealinius savitumus bei tipo kaitą laiką, geografinėje ir socialinėje aplinkoje; 4) nagrinėti verpimo socialines prasmes lyčių požiūriu bei žmogaus gyvenimo ciklo eigoje; 5) aptarti verpimo motyvo simbolizmą tradicinės kaimiškosios ir tautinės kultūros kontekste. išskiriant verpimo kultūros ekonominius, socialinius, technologinius, simbolinius aspektus; 2) nagrinėti verpimo ekonominę, esant skirtingiems valstiečio ūkio organizavimo modeliams ir valstietiškosios ekonomikos kryptims; 3) atlikti verpimo technikos ir darbo metodologinius tyrimus, išryškinant arealinius savitumus bei tipo kaitą laiką, geografinėje ir socialinėje aplinkoje; 4) nagrinėti verpimo socialines prasmes lyčių požiūriu bei žmogaus gyvenimo ciklo eigoje; 5) aptarti verpimo motyvo simbolizmą tradicinės kaimiškosios ir tautinės kultūros kontekste. išskiriant verpimo kultūros ekonominius, socialinius, technologinius, simbolinius aspektus; 2) nagrinėti verpimo ekonominę, esant skirtingiems valstiečio ūkio organizavimo modeliams ir valstietiškosios ekonomikos kryptims; 3) atlikti verpimo technikos ir darbo metodologinius tyrimus, išryškinant arealinius savitumus bei tipo kaitą laiką, geografinėje ir socialinėje aplinkoje; 4) nagrinėti verpimo socialines prasmes lyčių požiūriu bei žmogaus gyvenimo ciklo eigoje; 5) aptarti verpimo motyvo simbolizmą tradicinės kaimiškosios ir tautinės kultūros kontekste. išryškinant arealinius savitumus bei tipų kaitą laike, geografinėje ir socialinėje aplinkoje; 4) nagrinėti verpimo socialines prasmes lyčių požiūriu bei žmogaus gyvenimo ciklo eigoje; 5) aptarti verpimo motyvo simbolizmą tradicinės kaimiškosios ir tautinės kultūros kontekste. išryškinant arealinius savitumus bei tipų kaitą laike, geografinėje ir socialinėje aplinkoje; 4) nagrinėti verpimo socialines prasmes lyčių požiūriu bei žmogaus gyvenimo ciklo eigoje; 5) aptarti verpimo motyvo simbolizmą tradicinės kaimiškosios ir tautinės kultūros kontekste.

Biblioteka visiems
epaveldas
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb
Vilnijos vartai
Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras