Vaizdai iš Lietuvos

Vaizdai iš Lietuvos

Vaizdai iš Lietuvos: Roberto Minzloffo etnografinių scenų albumas = Bilder aus Litauen: Ethnografische Aufnahmen von Robert Minzloff / [sudarytojai Lina Motuzienė, Vasilijus Safronovas]. - [Neringa] : Thomo Manno kultūros centras : Neringos muziejai, 2017. - 153, [2] p., XVI iliustr. p. : iliustr., faks. ; 22 cm. - ISBN 978-9955-9932-3-0

Kas buvo Lietuva ir lietuviai XIX a. pabaigoje vokiečių akimis? Tam tikrą atsakymą į šiuos klausimus pateikia Roberto Minzloffo nuotraukų albumas „Vaizdai iš Lietuvos“ ir kartu išleista, albumo atsiradimo aplinkybes paaiškinanti Georgo Sauerweino brošiūra.
1894 m. Otto von Mauderodės spaustuvės Tilžėje paskelbtas Minzloffo albumas – pirmasis etnografinių nuotraukų rinkinys apie lietuvius. Nors pavienės jo nuotraukos vėliau ne sykį reprodukuotos, visas albumas yra tapęs bibliografine retenybe. Bene vienintelį viešai prieinamą jo egzempliorių saugo Berlyno valstybinė biblioteka – beje, kurį laiką manyta, kad ir jis dingo per Antrąjį pasaulinį karą.
Specialiai šiam leidiniui Minzloffo albumas buvo suskaitmenintas ir dabar perleidžiamas naujai. Kartu vokiečių ir pirmą kartą lietuvių kalbomis pateikiamas Sauerweino palydimasis tekstas bei istorikų ir menotyrininkų parašyti moksliniai įvadai. Juose atskleidžiama Roberto Minzloffo veikla Rytų Prūsijoje, (Prūsijos) Lietuvoje ir Kuršių nerijoje, analizuojami kontekstai, kuriuose pasirodė nuotraukų albumas ir Georgo Sauerweino kūrinys, atkreipiantis dėmesį į Prūsijos lietuvių padėtį Vokietijos imperijoje.

Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Vilnijos vartai
Prisijungusi Lietuva
epaveldas
interaktyvi
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb