Specialybės kalba

Specialybės kalba

Specialybės kalba: terminija ir studijos : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. - Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. - 143, [1] p. ; 22 cm. - ISBN 978-9955-19-097-4

Sis vadovėlis skiriamas tiems, kuriu studijų, ir busimos profesines veiklos kalba - administracine kalba. Jame aiškinama bendrine kalba raida, valstybine kalba politika ir jos vykdymas. Bendrosios lietuvių kalbos normos aptariamos ir tvirtinamos, remiantis pavyzdžiais, kurie yra administraciniai, o kartais ir mokslinio stiliaus tekstai, yra žinomi kaliniai, vadybos ir viešojo administravimo klausimai. Aptariami terminai, jų kirčiavimas, daryba, gramatines formos, sintaksines konstrukcijos, kita specialioji leksika. Analizuojami administraciniai kalbos reiškiniai saviti taisyklingo vartojimo atvejai, vertinami ir taisomi kalbos normų pažeidimai. Vadovaujant vienam svarbiausiam skyriaus poskyrio pateikimo kontroliniam klausimui, jis yra atsakingas (jie skirti savarankiškam darbui), o kontrolei skirti pratimai yra atsakymai. Knygos praverstu ir specialybių dalyvių tiksliniams, įvairiu lygiu valdininkams, kurie norėtu geriau administracines kalbos specifikacijas.

Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Vilnijos vartai
Prisijungusi Lietuva
epaveldas
interaktyvi
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb