Ko negaliu užmiršti

Ko negaliu užmiršti

Ko negaliu užmiršti : Ievos Turonienės atsiminimai ir tautosaka / sudarytojai Birutė Būrienė, Dainius Būrė. - Vilnius : Vilniaus etninės kultūros centras, 2019. - 419,[2] p. : iliustr. + 1 CD. - ISBN 978-9955-9308-5-3

Knygoje pateikiami I. Turonienės autobiografiniai pasakojimai ir jos užrašyta tautosaka. Ji vaizdingai aprašo savo gyvenimo detales bei daug skaudžių ir juokingų to meto įvykių. Iš rankraščių į knygą sudėti įdomūs prisiminimai apie kaimo, šeimos ir bendruomenės papročius, darbus, senuosius tikėjimus, buitį, lenkų okupaciją ir mardasaviškių priešinimąsi jai, Šv. Kazimiero draugijos veiklą, lietuviškus vaidinimus, kur I. Turonienė buvo nepamainoma artistė. Per paprasto kaimo žmogaus prizmę čia nušviečiamas Lenkijos valdyto Vilniaus krašto istorijos laikotarpis. Dokumentinis tekstų tikslumas, lakoniška raiška dera su vaizdinga kalba, gyvais dialogais. I. Turonienės atsiminimai – savotiška išpažintis, susišaukianti su tautosaka, nes ji yra ne tik įtaigi pasakotoja, bet ir talentinga pateikėja, stebinanti pateiktos tautosakos ir etnografinės medžiagos gausumu, įvairiapusiškumu. Jos repertuare daugiausia vestuvinių, jaunimo ir meilės, karinių-istorinių dainų, romansų.

Knygos priedas – kompaktinė plokštelė su I. Turonienės atliekamomis dainomis, giesmėmis, pasakojimais.

Ši leidinys – vertingas, unikalus šaltinis kalbininkams, tautosakininkams, šio krašto istorijos tyrinėtojams ir visiems besidomintiems etnografija bei folkloru.

Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Vilnijos vartai
Prisijungusi Lietuva
epaveldas
interaktyvi
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb