Kertinė paraštė

Bradūnas, Kazys

Kertinė paraštė

Kertinė paraštė : kritikos ir kultūrinės publicistikos rinktinė / Kazys Bradūnas. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. - 326, [1] p., [8] iliustr. lap. ; 24 cm. - ISBN 978-609-425-222-8 (įr.)                                                    

Kazys Bradūnas (1917-2009) yra daugiau negu poetas. Jis - taip pat žymus išeivijos redaktorius, literatūros ir dailės kritikas, publicistas, kultūrinių renginių organizatorius, sovietines vergijos demaskuotojas.

Šioje rinktinėje "Kertinė paraštė. Literatūros ir kultūros kritika bei publicistika" spausdinami aktualiausi jo straipsniai (daugiausia skelbti „Draugo" laikraščio kultūriniame priede), suskirstyti į skyrius apie literatūrą, dailę, kultūros reiškiniu vertinimą ir sovietinės okupacijos prievartą Lietuvoje. Tebėra svarbi K. Bradūno mintis: lietuviškumo ir nepriklausomybės išlikimo garantas yra tautos kūrybiškumas.

Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Vilnijos vartai
Prisijungusi Lietuva
epaveldas
interaktyvi
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb