Atviros Lietuvos fondas

Atviros Lietuvos fondas

Atviros Lietuvos fondo inicijuotų, leistų ir remtų leidinių bibliografija / Atviros Lietuvos fondas ; sudarytoja Rima Kuprytė ; [redakcinė kolegija: Giedrė Kadžiulytė … [et al.]. - Vilnius : Alma littera, 2017 (Vilnius : Spauda). - 327, [1] p. ; 22 cm. - Tiražas 300 egz.. - ISBN 978-609-01-2843-5 (įr.)

Šia bibliografija siekiama kuo išsamiau apžvelgti Atviros Lietuvos fondo leidybinę veiklą nuo pirmo išleisto leidinio 1991 m. iki paskutinio paremto 2011-aisiais, pateikti kuo išsamesnę susistemintą informaciją. Rodyklę sudaro penkios dalys. Pirmojoje dalyje yra pateikiamos serijos „Atviros Lietuvos knyga“ (ALK) knygos, antrojoje – ALF Teisės programos remti leidiniai. Trečioji dalis yra skiriama projekto „Švietimas Lietuvos ateičiai“ šviečiamajai ir mokomajai literatūrai. Ketvirtoji dalis apima kitų ALF programų ir jo įkurtų organizacijų, o penktoji – Soroso šiuolaikinio meno centro, veikusio 1993–1999 m., finansuotus leidinius.

Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Vilnijos vartai
Prisijungusi Lietuva
epaveldas
interaktyvi
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb